Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Search by case ref. no. or name:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych SPZOZ.IINZZP.260/31/24 2024-06-13 12:31 2024-06-19 10:00
2. Dostawa materiałów laboratoryjnych. SPZOZ.IINZZP.260/30/24 2024-06-13 12:20 2024-06-19 10:00
3. Dostawa łóżek wielofunkcyjnych z wyposażeniem SPZOZ.IINZZP.260/27/24 2024-06-06 13:37 2024-06-12 10:00
4. Dostawa zestawów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego SPZOZ.IINZZP.260/19/24 2024-03-21 13:20 2024-03-27 10:00
5. Dostawa materiałów biurowych, druków medycznych SPZOZ.IINZZP.260/15/24 2024-03-14 12:33 2024-03-22 10:00
6. Dostawa zestawów narzędzi SPZOZ.IINZZP.260/16/24 2024-03-14 12:34 2024-03-20 10:00
7. Wykonanie konserwacji i przegląd okresowy klimatyzatorów wraz z wykonaniem drobnych napraw. SPZOZ.IINZZP.260/13/24 2024-03-07 13:10 2024-03-13 10:00
8. Dostawa pasków do glukometrów wraz z użyczeniem glukometrów SPZOZ NZZP II 260/14/24 2024-03-07 13:03 2024-03-13 10:00
9. Dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji SPZOZ.IINZZP.260/09/24 2024-02-22 14:57 2024-02-28 10:00
10. Dostawa produktów leczniczych opatrunków i innych wyrobów medycznych – uzupełnienie. SPZOZ.IINZZP.260/08/24 2024-02-22 14:30 2024-02-28 10:00
Legenda
- Current
- Archive